pw_text_ina; $metaKey = $qMetaDesc->pw_text_ina; $metaDesc = $qMetaKey->pw_text_ina; }else{ $webTitle = $qWebTitle ->pw_text_en; $metaKey = $qMetaDesc->pw_text_en; $metaDesc = $qMetaKey->pw_text_en; } ?>
0) include 'includes/column_left.php'; }else{ include 'includes/column_left.php'; } } ?>